Sönderfallets energien

Uttalandet av redaktionen av sidan «Velesova Sloboda» om händelserna i Georgien

Läsare av vår sida tillhör nästan alla sektorer av nationella och identitära ideologier. Å ena sida sådana ideer omfattar alltmer olika skikt av ryska folket. Men å andra sidan ryska nationella ideologien är onekligen i djupa krisen. Desto mer intressant det var att klargöra hur reagerade vår läsare och bekanter på upplevelserna i Georgien av denna augusi månad.

Vi orkar inte att klargöra alla nyanser av stämningar i politiskt och socialt aktiva delen av ryska folket på fullständiga sätt. Vi ska tala bara om de mest färgstarka intrycken, om vad som faller i ögonen och utmärkar djupaste processerna i tankarna av ryska nationalisterna.

Vi var frapperad av att de flesta nationalister inklusive NS har stött Kremlens politiken i frågan av Ossetien och Abkhazien. Anti-NATO hysterien var otroligt stark. Vi talar inte om patrioterna i stort sett. Vi talar om dem som påstår sig att vara nationalister dvs dem som påstår att folkets intressen är viktigare än statens intressen. Iögonfallande anti-nationella politiken av Kremlen som tryder folket har fått gillande av sådana aktivister. Vi ska inte analysera Kremlens anti-nationella politiken i den här artikel. I första hand det är jättetydlig för oss och då vi har nog artiklar var denna påstående är bevisat med fakta och siffror.

Åtskilligt mindre del av vår bekanter som delar liknande åsikter har tagit neutrala positionen. Man bör lägga märken till samma neutrala positionen av de liberala (till exempel Kasparov) som var oväntad. De «orange» visade sig inte så följdriktiga motståndare till Rysslands Federationens imperialistiska anti-demokratiska statsskiktet som de skulle vilja synas i ögonen av västerländska politiska eliterna. Det är lägligt att anmärka att sån neutral position är snarare stöd till Kremlens regimen än kritik till den. I samband med denna anmärkning vi skulle vilja poängtera positionen av de där nationella politiker och publicister som har plötsligt börjat olika politiska projekter för att få en ursäkt för att inte uttala sig om denna fråga. Vi vill inte förebrå någon personligen men vi skulle vilja påpeka att sån taktik är inte effektiv. En försök att dölja sin synpunkt är tydlig för en utomstående observatör.

I sån läge Nordiska Brödraskapet positionen har framstått som unik och följdriktig. Det har uttalat ett starkt fördömande av imperialistiska politiken av Kremlen. Det var också logiskt att NB kritiserade förrädiska (angående förkunnade idealer) imperialistiska positionen av de flesta nationalister i Ryssland. NB har fördömt både imperialistiska anti-NATO hysterien och fega positionen av de «neutrala» och «objektiva» politikerna inom oppositionen.

Vi orkar inte förutsäga handlingar av västerländska eliterna. Men i så fall om någon är verkligen intresserad för demonteringen av Rysslands Federationens imperialistiska statsmaskinen den har ingen annan samtalspartner utom NB. Några läsare kan säga ifrån att NB är för svag att vara partner för inflytelserika politiska styrkor. Det kan så vara men NBs dynamiken av växt är märkvärdig. NB har en stor inflytelse i ryska nationella rörelsen. Samtidigt som ostabiliteten växer i Ryssland och alla andra grupper både elitära och oppositionella har nollstäld potential. Vi delar slutsatser av en rad av forskare att kraschen av RF är oundviklig. Nuvarande neo-imperialistiska uppsvinget är inte ett tecken av ökad makt av RF eller Rysslands pånyttfödelse. Det är snarare en irrationell episod av sönderfallets agonien.

Såvitt man vet sådana processer av sönderfall producerar mycket energi. Denna energi kan användas av olika styrkor, regioner eller hela nationer. Det är frågan om vem ska utnyttja den här energi. Rysslandsk-Georgiska konflikten har visat att den enda sidan som har dragit nytta av den var kaukasiska främlingar i Ryssland. Kremlen ska fortsätta att använda ryssor som bränsle i framtid om man hejdar inte dess brottsliga politiken.

Det är hopplöst att motsätta sig pågående sönderfallet av RF. Det är just vad de flesta ryska patrioter gör nu. Men de är inte ensam. De kortsynta västerländska politikerna som försöker att bevara nuvarande regimen i Ryssland handlar irrationellt också.

Regimen ska falla. RF ska falla sönder. Men alla kortsynta politiker ska inte dra en liten bit av nytta från den där energi av sönderfallet. Bara de som förberedder sig till sån händelseutveckling redan idag ska förmå att dra nytta av denna energi. Och NB är den enda styrkan i Ryssland som förberedder sig att uttnyttja denna energi till Ryska folkets bästa. NB är den enda styrkan som bedömer situationen nyktert och rikrar in sig mot sån mål. Vi vet inte hur framgångsrik ska vara NBs aktioner men vi tror att det är vår plikt att agera i denna riktning. Ryska folket har ingen annan försvarare utom NB idag.

September 2008

VELESOVA SLOBODA STARTPAGE


Top