ЕНЕРГИЯТА НА РАЗПАД


Заявление на редакцията на сайта ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА във връзка с руско-грузинския конфликт

Така се случи, че нашите познайници практически принадлежат към всички сектори на дясната национална идеология. Не е тайна, че от една страна определени настроения обхващат все по-широки слоеве от руското население. Също така обаче, от друга страна е несъмнено и това, че руската национална идеология преживява дълбока криза. Затова още по-интересно е да се изясни, как отреагирват на августовските събития в Южна Осетия нашите познати.

В рамките на това заявление ний не можем по изчерпателен начин да обрисуваме всички нюанси в настроенията на политизираната част от обществено дейните люде от руския народ. Ще споменем тук единствено най-ярките си впечатления, онова, което най-вече се набива на очи и охарактеризирва най-дълбоки процеси в умонастроенията сред руските националисти.

Нас ни порази неприятно факта, че  едно голямо мнозинство от руски националисти, в това число и НС, горещо подкрепят политиката на Кремъл по осетинския и абхазкия въпроси. Антинатовската истерия просто дойде в повече. Трябва да се подчертае това, че в този случай ний говорим не въобще за патриоти, а именно за онези, които определят себе си като националисти, онези, които говорят непрестанно, че интересите на нацията трябва да бъдат поставяни над интересите на държавата.

Изтощителната за населението на Русия, явно антинародна кремълска имперска политика намери твърде силно одобрение именно сред тези дейци. Тук, разбира се, ний се въздържаме от анализ върху губителната антинародна политика на Кремъл. Първо, защото за нас това е очевидно, и второ, защото има достатъчно на брой публикации на тази тема, където този въпрос най-обширно се разисква с числа и факти.

Твърде малка част от нашите познати със сходни виждания заеха неутрална позиция. Трябва обаче да отбележим, че такава неутрална позиция съвсем неочаквано зае и мнозинството от либералстващите западници, като най-ярко от всички се изяви г-н Каспаров. Бихме могли да оправдаем съмненията на западните елити в отношението им към руските "оранжеви", които се оказаха недотам такива последователни противници на системообразуващите тенденции на руската имперска антидемократична държавност, каквито те биха искали да ни се докарат. Тук е уместно да отбележим, че неутралната позиция или позицията по умълчаването се явява в тази ситуация в още по-голяма степен прикрита подкрепа на кремълския режим, отколкото критикуването му. В тази връзка ни се ще да обърнем внимание върху становищата на онези десни руски идеолози и публицисти, които внезапно се ангажираха с най-различни обществено-политически проекти, за да имат основание като че ли поради своята заетост да не заемат позиция по този проблем. Не желаем никого да упрекваме лично, но чисто по другарски намекваме, че тази тактика е неефективна. Опитът да се скрие собственото мнение и да се избегне честното заемане на позиция в този случай е напълно очевидна за страничния наблюдател.

В тази обстановка наистина уникална се оказа непреклонната и последователна позиция на СЕВЕРНОТО БРАТСТВО (СБ). То от самото начало без никакви уговорки осъди имперската политика на Кремъл. Съвсем логично, но също така последователно и твърдо, СБ критикуваше предателската по отношение на провъзгласяваните си идеали проимперска позиция на огромното мнозинство от Дясното движение в Русия. Северното Братство осъди, както имперската антинатовска истерия, така и страхливата позиция на уж "обективните", но забили глави в пясъка опозиционери. През цялото време СБ безспирно заявяващо за своята уникалност по този въпрос, също така най-убедително демонстрира тази своя уникалност. Ний не можем да прогнозираме поведението на елитните групировки на Запад. Но ако ли пък някой поиска да установи контакти с този, който реално е заинтересован от разграждането на антицивилизационната имперска държавна машина, то за него просто няма да има други събеседници в Русия, освен Северното Братство. Други читатели пък могат да възразят, че СБ е видимо слабо за да бъде партньор на влиятелни политически сили. Ще се съгласим с това. Ще отбележим обаче, че то ЗАСЕГА е слабо. Динамиката в ръста на влияние на Северното Братство в съответните руски кръгове впечатлява. Довчера осмивано от мнозина конкуренти, днес Северното Братство заема трайни позиции в идейния спектър на Дясното движение в Русия. Тази динамика е още по-видима в условията на нарастване на политическата нестабилност и напълно очевидната обърканост сред мнозина от опонентите на СБ. И накрая, за последно по тази тема. При цялата незначителност на потенциала си, той все пак не е нулев, докато при всички останали, подчертаваме ВСИЧКИ – и елитни, и опозиционни групировки на Руската федерация, този потенциал според нас е нулев. Такъв го прави безусловната подкрепа, която тези сили дават на неоимперската политика на Кремъл – политика, съвършено неприемлива за цивилизования свят.

Ний се присъединяваме към изводите на редица аналитици и прогнозисти – крахът на Руската федерация е неизбежен. Сегашният неоимперски изблик се явява не епизод от "изхода от кризата" или "изправяне от колене", а ирационален епизод от започналата вече агония на разпад. Както е известно такива процеси се съпровождат, образно казано, с голямо отделяне на енергия. Тази енергия може да се ползва по различен начин и в интерес на различни сили, групи, региони, дори цели народи. Цялата работа е там – в интересите на какви сили, групи, региони и народи ще бъде използвана тази енергия. Руско-грузинският конфликт явно показа, че енергията от него отиде в полза на расово чуждите на руските люде кавказки народи. Кремъл и в бъдеще би използвал русите като дърва за огрев, ако на тази престъпна политика не бъде сложен край.

Да се противостои на този обективно протичащ процес на разпад на Руската Федерация е безсмислено. Именно на това безсмислено занятие са се отдали мнозина руски национал-патриоти, при това те не са единствени. Онези недотам далновидни западни политици, които се надяват с цената на морално унизителни отстъпки да запазят сегашния кремълски режим, се държат също така неразумно.

Режимът рухва. Руската федерация се разпада, но всички недалновидни политици и дейци не ще получат и ей-толкоз мъничко от тази енергия на разпад. Още повече, че именно за тях тази енергия може да се превърне в изгарящ ги огън. Да използват тази енергия за свои нужди ще могат само тези, които навреме са се приготвили за подобно развитие на събитията, случващи се сега. И Северното Братство се готви дая използва тази енергия за благото на руския народ. И отново ще подчертаем, че СБ в тази ситуация е единственото, което трезво оценявайки очертаващите се тенденции, си поставя такива задачи. Ний не знаем с какъв успех ще се развива дейността на Северното братство занапред и каква част от енергията на разпад от Империята ще се удаде да бъде насочена за благосъхранението на руския народ и уникалната руска цивилизация, но да действаме в това направление ний сме просто задължени. Други реални защитници сред руските люде на този етап липсват.

Септемврий 2008 година

VELESOVA SLOBODA STARTPAGE


Top